Kleinkredit
Team Graz-Umgebung
Mag.a Christina Gotthardt Gotthardt Christina
<p><strong>Derzeit in Karenz</strong></p>
Team Graz-Umgebung
Leitung Graz-Umgebung
-

Derzeit in Karenz

Elisa Marlene Hörtnagl, BA MA Hörtnagl Elisa Marlene
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488847120">0664 88 84 71 20</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:elisa.hoertnagl@input-stmk.at">elisa.hoertnagl[at]input-stmk.at</a></p>
Team Graz-Umgebung
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Laura Klamminger, BA MA Klamminger Laura
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488194062">0664 88 19 40 62</a><br /> <em>E-Mail:</em> <a href="mailto:laura.klamminger@input-stmk.at">laura.klamminger[at]input-stmk.at</a></p>
Team Graz-Umgebung
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Miriam Oblak, BA Oblak Miriam
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488194074">0664 88 19 40 74</a><br /> <em>E-Mail:</em> <a href="mailto:miriam.oblak@input-stmk.at">miriam.oblak[at]input-stmk.at</a></p>
Leitung
Leitung Graz-Umgebung
-
Ingrid Ott Ott Ingrid
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488194098">0664 88 19 40 98</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:ingrid.ott@input-stmk.at">ingrid.ott[at]input-stmk.at</a></p>
Team Graz-Umgebung
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Carina Schrafl-Fuchs Schrafl-Fuchs Carina
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488194078">0664 88 19 40 78</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:carina.schrafl-fuchs@input-stmk.at">carina.schrafl-fuchs[at]input-stmk.at</a></p>
Team Graz-Umgebung
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Sebastian Stadtegger Stadtegger Sebastian
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488194099">0664 88 19 40 99</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:sebastian.stadtegger@input-stmk.at">sebastian.stadtegger[at]input-stmk.at</a></p>
Team Graz-Umgebung
Mitarbeiter in den Flexiblen Hilfen
-