Hiltraud Aigner Aigner Hiltraud
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:066488194065">0664 88 19 40 65</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:hiltraud.aigner@input-stmk.at">hiltraud.aigner@input-stmk.at</a></p>
Leitung
Leitung Liezen
-
Renate Bartel Bartel Renate
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488194077">0664 88 19 40 77</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:renate.bartel@input-stmk.at">renate.bartel@input-stmk.at</a></p>
Team Liezen
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Doris Stubenvoll Doris Stubenvoll
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:00436649230414">0664 88 16 69 05</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:service-center@input-stmk.at">doris.stubenvoll[at]input-stmk.at</a></p>
Team Liezen
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Cornelia Hüttinger Hüttinger Cornelia
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:00436604032119">0660 40 32 119</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:cornelia.huettinger@input-stmk.at">cornelia.huettinger@input-stmk.at</a></p>
Team Liezen
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Melanie Neubauer Neubauer Melanie
<p>Tel.: <a href="tel:004366488194102">0664 88 19 41 02</a><br /> E-Mail: <a href="mailto:christina.trinkl@input-stmk.at">melanie.neubauer@input-stmk.at</a></p>
Team Liezen
Mitarbeiterin in den Flexiblen Hilfen
-
Manfred Trinkl Trinkl Manfred
<p><em>Tel.:</em> <a href="tel:004366488194101">0664 88 19 41 01</a><br /> <em>E-Mail: </em><a href="mailto:manfred.trinkl@input-stmk.at">manfred.trinkl@input-stmk.at</a></p>
Team Liezen
Mitarbeiter in den Flexiblen Hilfen
-